Fritidsklubb

Uppsala kommun har startat en ny fritidsklubb i Allis lokaler -Fyrislunds fritidsklubb på Sylveniusgatan 8b. Verksamheten kommer att ha en egen hemvist och med inriktning på hälsa och rörelse.

Fritidsklubben är en öppen verksamhet för barn i årskurs 4-6. 

Öppettider
Fritidsklubben är öppen alla vardagar kl. 13.00 – 18.00. Under skolans lov och studiedagar erbjuds verksamhet mellan kl. 08.00-17.00.

Fritidsklubbarna stänger 4 dagar per år för planering och utbildning för personalen. Datum meddelas vårdnadshavarna två månader i förväg. 

Aktiviteter
De aktiviteter som vi har på fritidsklubben är anpassad till barnens ålder. I vår öppna pedagogiska verksamhet erbjuder vi aktiviteter och upplevelser utifrån barnens intressen och nyfikenhet.

I samarbete med Allis kommer vi att erbjuda regelbundet, dans, skate, parkour och klättring. 

Mellanmål och lunch
Vi serverar mellanmål dagligen och under lov och studiedagar serveras även lunch. 

Kostnad
Avgiften för fritidsklubben är 200 kr per månad. Man kan skriva in sig from 1 juli det året man börjar 4:an och är automatiskt inskriven till 30 juni det år man slutar 6:an. Vill man sluta tidigare, är uppsägningstiden en månad. Under juli månad slår vi samman fritidsklubbarna till Domarringens fritidsklubb, Swedenborgsgatan 74. 

Anmälan
Anmälan till fritidsklubb görs genom webbtjänsten www.ebarnungdom.uppsala.se.

Blankett för skolbarnsomsorg kan även laddas ner från www.fritidsklubbar.uppsala.se.

Anmälningsblanketten ska skickas till Antagningsenheten, 753 75 Uppsala.

29 september 2017