Välkommen till vårt fritidshem!

IsbitiriciVi erbjuder en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritidsverksamhet
med kompetent personal som ger barnen en social och trygg miljö.

Vi utgår från skolans och fritidshemmets gemensamma värdegrund och arbetar utifrån LGR 11 del 1 och 2 samt del 4 - fritidshemmet.

Vår verksamhet bygger mycket på rörelse, idrott och skapande. Barnens inflytande över verksamheten är stor.

Vi som arbetar på fritids heter:

Avd. röd Caroline Björk, Imanuel Belew och Elias Abraham Karlberg.
Avd. blå Angelika Schultz, Malin Jönsson och Randa Palestro.
Avd. gul Carina Smedlund och Özlem Isbitirici.

 

VIKTIGT ATT VETA

Fritidshemmet öppnar 07.30 och stänger 17.30. Föräldrarna skriver upp
barnets tider på en lista som sitter i kapprummet. Det går också bra att
skicka aktuella tider via e-post,  fritids.angelstaskolan@uppsala.se
eller på en lapp med barnet.

Markera tiden med "S" (går själv) om barnet ska gå hem själv. Meddela
oss om någon annan kommer och hämtar ditt barn. Vid hämtning meddela
personal att barnet går hem och stryk på listan.

REGLER OCH RUTINER

*Barnen ska ha kläder för utevistelse varje dag oavsett väder.

*Barnen har plats att förvara extra kläder på fritids. Var snäll och se till att
  den är välfylld!

*Barnen ansvarar själva för sina kläder i korridoren och även för
  upphängning av blöta kläder i torkskåpet, men självklart hjälper vi
  dem i mån av tid.

*Vi vill inte att barnen tar med sig egna leksaker eftersom vi inte tar ansvar för   dessa.

*Barnen får inte ringa från fritidshemmets telefon annat än i akuta ärenden.

*Föräldrarna tar ansvar för att ta del av meddelanden och planering som finns
  på fritids anslagstavla.

EN DAG PÅ FRITIDSHEMMET

07.30 Fritids öppnar på avdelning röd.
08.00 Alla går ut eller till respektive klassrum.
08.20 Skoldagen börjar.
13.30 Skoldagen slutar för år 1-2. 
13.40 Mellanmål för år 1-2.
14.15 Skoldagen slutar för år 3.
14.20 Mellanmål för år 3.
15.00 Aktiviteter.
16.30 Förskolebarnen kommer till fritids.
17.30 Fritids stänger.

Alla ärenden som gäller söka fritidhemsplats, säga upp fritidshemsplats gör
du genom e-tjänsten  EbarnUngdom. Ring supporten 727 55 00 vid problem med inloggning.

16 januari 2015